Contact:
mail@tovetraesdal.no

Sanger og sangpedagog

Tove Træsdal fikk sin grunnleggende sangutdannelse i Århus hos professor Peer Birch og har siden studert med professor Dorothy Irving i Sverige.  Hun har også arbeidet med andre pedagoger i masterclasses og individuelt, bl.a. prof. Oren Brown i New York, mezzosopranen Anna Reynolds, Bayreuth, Susanna Eken, København. Hun har studert fransk Liedtradisjon med sveitseren Hugues Cuenod.

Hun gav sin debutkonsert i Den Gamle Logen i Oslo i 1993, og ble av pressen karakterisert som ”et sterkt Liedtalent”.  Hun har senere valgt primært å satse på formidling av Lieder og kirkemusikk, og har gitt tallrike Liederaftener, medvirket i oratoriefremførelser og holdt en rekke frittstående kirkekonserter. Med egne Liederprogrammer har hun opptrådt ved Festspillene i Bergen, Den Gamle Logen og Universitetets Aula i Oslo og på en rekke andre steder med lokaler egnet for slike konsertfremførelser. Hennes faste samarbeidspartner ved klavéret har vært Per Arne Frantzen, men hun har også samarbeidet hyppig med Jorunn Marie Bratlie, og sunget Lied-konserter sammen med pianistene Geir Henning Braaten, Jan Henrik Kayser, Einar Steen-Nøkleberg, m.fl. Hun har også gitt et spansk program i samarbeid med Vegard Lund, gitar.

I 1995 spilte Tove Træsdal inn sin første solo-CD, ”With Grieg in Europe”, akkompagnert av Einar Henning Smebye, utgitt på Victoria Plateselskap, VCD 19106. Den omfattet verk av Brahms, Grieg, Heise og Ravel, og ble godt mottatt av anmelderne.

Træsdal har også medvirket i en rekke oratoriefremførelser. Hun har sunget altpartiet i bl.a. Bachs Juleoratorium, Händels Messias, Vivaldis Gloria, Mozarts og Duruflés Requiem, Mendelssohns Elias, Pergolesis og Dvoráks Stabat Mater, og Rossinis Messe Solennelle.
Hun har sunget Sorceress i Purcells ”Dido & Aeneas” og fru Noah i Brittens barneopera ”Noas Ark”.
Træsdal er mangeårig medlem av Ekstrakoret i Den Norske Opera, og har medvirket i mange produksjoner der som 1. alt, og hun har opptrådt i TV og radio. Hun har også konsertert i Danmark, Latvia og Tyskland.

Tove Træsdal avla Musikklærereksamen i 1984. Hun har også mellomfag i musikk og grunnfag i pedagogikk fra UiO. Som sangpedagog har hun undervist privat og hatt deltidsengasjementer i Musikkskole og vidergående skoleverk. Hun har vært timelærer i sang ved Universitetet i Oslo.

Hun er medlem av Norsk Tonekunstnersamfund, Norsk Operasangerforbund, Oslo Musikklærerforening og  Norsk Stemmepedagogisk Forum.

Psykolog

Tove Træsdal er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo i 1979. Hun ble godkjent spesialist i klinisk psykologi i 1984, klinisk psykologi m/intensiv psykoterapi i 1988. Fullførte utdannelse ved Institutt for Psykoterapi i 1999, og er godkjent veileder og lærebehandler der, og har veiledergodkjenning fra Norsk Psykologforening fra 2004.

Praksis: 2 år som vitenskapelig assistent ved Senter for Klinisk Psykologisk forskning, 1 år som skolepsykolog, 2 år ved familierådgivningskontor. Fra 1982 til 1990 arbeidet hun ved avd. Lien, Dikemark sykehus, som var en avdeling for unge voksne med alvorlige psykiske lidelser. Siden 1990 har hun arbeidet som selvstendig praktiserende psykolog, fra 1998 med driftsavtale fra Helse Sør-Øst. Hennes hovedinteresse og –arbeidsområde har i alle år vært intensiv psykoanalytisk psykoterapi, men hun har også hatt oppgaver av mer rådgivningspreget  og faglig/administrativ art.

Publikasjoner/foredrag

Tove Træsdal er en aktiv skribent og foredragsholder, og har holdt faginnlegg og publisert i internasjonal sammenheng og i norske sangpedagogiske og psykologfaglige fora. Hun har blant annet skrevet om psykoanalytiske emner og tematikk knyttet til psykologiske forhold ved skapende virksomhet og sangundervisning. Hun har også fremført konsert-kåserier, der fremføringen av sanger har vært ledsaget av kåserende kommentarer som setter programmet i en tematisk eller historisk sammenheng.

Programmer/tilbud

Tove Træsdal kan tilby konsertprogrammer eller innslag med sangtekster på 8 språk. Hun har en særlig interesse for å sette sammen programmer som tematisk utdyper og illustrerer billedkunst. Hun har dansk og fransk Liedkunst som spesialfelt. Kirkekonserter med repertoar tilpasset det liturgiske år vil hun gjerne bidra med. Repertoaret omfatter også lettere klassisk musikk.  Hun kan også engasjeres til kåseri/foredrag i skjæringsfeltet kunsterisk virksomhet/psykologi.